Pelatihan Senkom kota Tangerang
Minggu 22/06  jam 13.30 sd 15.30 Apel Siaga  dan Pbb Senkom Kota Tangerang,yang di Pimpin/bertindak sebagai Irup/inspt apel Akp.H.Mansuri Kanit BinPolMas Polres Metro Tangerang Kota,  apel/ Pbb diikuti -+100 psnl, Apa itu Baris Berbaris ?
1. Pengertian
Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik, yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu.
2. Maksud dan tujuan
1. Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin dan rasa tanggungjawab.
2. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna.
3. Yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas.
4. Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri.
5. Yang dimaksud rasa tanggungjawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan.
kegiatan berlangsung lancar . Kanit Binpolmas mengatakan,organisasi seperti Senkom ini sangat bagus karena tidak hanya rapat" aja, namun giat" di lapangan.. Selain itu  senkom harus belajar senam tongkat,Senam Borgol, bela diri dll ujarnya

Pages